V roku 2009 nás postihla ztráta zakladatele a dlouholetého vedoucího, neúnavného a obětavého organizátora naší činnosti Pepy Egermaiera. Pepa z našich myslí nikdy nevymizí. Čest jeho památce!

V programu činnosti na rok 2010 jsou vypsány akce podle termínové listiny vodní turistiky. Podrobný kalendář organizovaných akcí vodní turistiky je k disposici v klubovně KVS Praha v časopise Hydro. Přemýšlíme a uvítáme jakoukoli iniciativu členů, vedoucí ke zintenzivnění činnosti družstva v našem klubu v tradičním a tak krásném sportu, jakým je vodní turistika.

Jiří Císler za družstvo vodní turistiky