Historie klubu vodních sportů (KVASu)

Kronika klubu KVS Praha od roku 1924

 

100 let - to už je doba hodná zaznamenání, celý jeden lidský věk…… tolik trvá i náš "KVAS". A pořád se rozvíjí, nové generace nacházejí nové způsoby jak naplnit jeho původní cíle: radost z pohybu, z přírody, z kamarádství, ale také vytrvalost, kázeň a práce, které stále vedou k dosahování nejvyšších sportovních met.

Dne 17. 4. 1924 Klub vodních sportů oficiálně založila skupina nadšených sportovců a kamarádů, která už o desetiletí dříve rozvíjela na Vltavě vodáctví, jezdila na výlety i závodila. Z iniciativy bratranců V. a B. Mayerových, E. Breitenfelda a J. Neumanna si od tehdejší obce Podolí - Velká Praha pronajali zarostlou parcelu. Do června téhož roku stála klubovna, upravil se pozemek, založily trávníky, vysázely stromy a pořídil přistávací můstek. Už 20. září 1925 byl uspořádán první klubový závod Měchenice - Praha. Klub měl v tu dobu 51 členů a svůj radostný cíl: pěstovat vodácký život ve všech jeho podobách.

Zpočátku to byla hlavně práce na výstavbě a úpravě klubových prostor, ale už za pár let začaly narůstat i sportovní výsledky: starty a vítězství na závodech doma i v cizině, na slavném vodáckém maratonu Budějovice - Praha, na mistrovstvích republiky, mistrovstvích Evropy a mistrovstvích světa, na olympiádách. Chuť do práce přivedla některé z nás k organizátorské činnosti: ve svazových funkcích, v mezinárodní kanoistické federaci ICF, v olympijském výboru.

V roce 1948 do KVS vstoupila část vodáckého oddílu SK Smíchov a jeho členové vytvořili dobrou partu se špičkovými závodníky "Kvasu", z nichž připomeňme alespoň olympioniky J. Brzáka-Felixe (nejúspěšnějšího čs. Kanoistu všech dob, který od roku 1936 dosud drží primát v počtu olympijských medailí), B. Kudrnu, B. Karlíka, Ing. J. Holečka, A. Jindru, F. Čapka, F. Brzáka-Felíčka. V této době začali v přípravě mladších závodníků hrát významnou roli trenéři. KVS měl v tomto směru vynikající odborníky, jako byl V. Růžička, V. Zdeněk nebo A. Berka. Jejich svěřenci nadále udržovali jméno KVS na jedné z nejvyšších příček naší kanoistiky. Jejich štafetu časem převzali Pedro Dvořák a Karel Dvořák a i k těm už se přiřadila skupina mladších trenérů: Jitka Mesteková, Dr. Tomáš Dostál, Ing. Libor Dvořák a Martin Kolanda. Všichni postupně vychovali řadu úspěšných závodníků, kteří už vynikli na mezinárodním poli. Uveďme alespoň ty nejlepší: J. Vrdlovec, L. Dvořák, M. Rada, J.Eim, S. Benešová, H. Pleskačová, P. Bednář, J. Neander, Z. Adamec a z nejmladších J. Machač, V. Jiráský, M. Kolanda, M. Rajnoch a K. Šlocar.

Dnes se tým trenérů cíleně zaměřuje na výchovu mládeže jako zálohy pro národní mužstvo juniorů a postupně i seniorů. V roce 2003 jsme 2. místo v Českém poháru,, což je nejvyšší soutěž v rychlostní kanoistice. V oblasti mládeže jsme dokonce byli nejlepší z 33 oddílů. V našem týmu startovalo v posledních letech také několik cizinců, kteří u nás trénovali a učili se technice pádlování i systému tréninku. Není bez zajímavosti, že pak u sebe doma dosáhli mimořádných výsledků. S těmito úspěchy našich odchovanců v USA, Dánsku, Thajsku se propojuje stará tradice našich trenérů, kteří v 50. - 80. letech působili v zahraničních národních družstvech.

A ještě k mezinárodním kontaktům: celá desetiletí máme po světě naše bývalé závodníky, kteří nezapomínají na vodu a svůj rodný klub, úspěšně se účastní např. mistrovství světa veteránů - "Masters" (Z. Janda aj. Batlík v USA) a hlásí se k nám (oba stáli na stupních vítězů v dresech KVS), R. Dusilová přijíždí ze Švýcar účastnit se našich klubových "veteránů".

Z členů klubu, kteří skončili svou činnost v rychlostní kanoistice, se postupně utvářela skupina vodní turistiky. Hybnou silou jejího vzniku byl Pepa Egermaier. Její členové mnohokrát bojovali a vítězili v přeborech Prahy i ČR, ale dnes sjíždějí především divokou vodu na domácích i zahraničních řekách.

Jako doplňkový sport pěstuje řada našich členů kvadriatlon, tj. sdružený závod v plavání, jízdě na kajaku, na kole a v běhu, dnes už na nejvyšší úrovni. Máme v oddílu 6 členů s titulem mistr světa.

Druhý podobný závod je tzv. Dusmencross, tj. série přespolních běhů, z nichž nejnáročnější je memoriál "Divokýho" a jehož se naši členové pravidelně účastní na paměť jednoho z našich kamarádů.

Dalším sportem, kterém holdují především naši kanoisté jsou závody na Dračích lodích. Díky této disciplíně nám v klubu opět přibylo několik mistrů světa a Evropy. Za zmínku stojí určitě i naše členka M. Dvořáková, která je novopečenou Mistryní světa v raftingu, které se konalo minulý rok v Čertových proudech pod Lipenskou přehradou.

K uctění památky našeho čestného předsedy každoročně organizujeme celostátní kanoistický závod Memoriál Karla Popela - letos se bude konat již 22. ročník za hojné účasti soupeřících družstev. V průběhu roku výbor také uspořádá 3 - 4 soustředění závodního družstva. Letos se bude konat jedno ze soustředění našich kanoistů v Kalifornii v USA.

Další součástí klubového života je ruch na hřištích, v klubovnách a přilehlých prostorách. V naší nové loděnici je otevřeno 365 dní v roce. Takřka denně se využívá posilovna, 2x týdně je v provozu sauna, na hřištích se hraje volejbal, basket, nohejbal a kopaná. Dětský koutek s pískovištěm je stále frekventovanější, jak nám přibývá batolat. Tradičně se pořádají kvasácké křtiny, mikulášské zábavy, vánoční chvilky s koledami o Štědrém dnu, rozloučení se starým rokem. Zazpíváme si při nich s kapelou Černí šviháci, která nikdy nechybí. Řada členů slaví u našeho táboráku svá jubilea, ba našich prostor využívají i kamarádi z ostatních vodáckých oddílů.

O základní pořádek v areálu se pravidelně starají členové při jarním a podzimním úklidu, a ti obětaví pomáhají i při mimosezonních potřebných pracech. Hlavní zásluhu na čistotě, uspořádanosti a kráse našeho prostředí, ale také na přátelské pohostinnosti pod naší střechou mají však manželé J. a B. Dvořákovi, nejen správci, nýbrž přímo duše všeho dění.

Po stoleté vodě jsme byli nuceni se rozloučit s historickou budovou loděnice, která nám všem přirostla k srdci. Voda při povodni sahala vysoko do dřevěné části hlavní budovy a ta musela být, díky havarijnímu stavu v jakém se po povodni nacházela, stržena. Na jejím místě vyrostla nová loděnice, která je moderní vizitkou našeho klubu a poskytuje veškeré potřebné zázemí. Máme rovněž rozšířenou a nově vybavenou tělocvičnu s posilovnou. Byli jsme nuceni pořídit i dvě nová plata a nový povrch dostalo i hřiště na kopanou a další míčové sporty. Více o povodni, stavbě nové loděnice a lidech, kteří se na všem osobně či finančně podíleli, obsahuje samostatný odkaz "Povodně".

Zkusme se tedy při našem jubileu znovu všichni spojit v troše práce, ve špetce dobré vůle, v kapce pozornosti a vlídnosti k ostatním, abychom také tím způsobem dál naplňovali jeden z cílů a met našich předchůdců: přátelské soužití všech se všemi.

A do dalších desetiletí a třeba i století - vodě zdar!

 

Naši slavní členové

Rádi se veřejně pochlubíme mnoha odchovanci Klubu vodních sportů Praha, kteří byli účastníky Olympijských her.

Berlín 1936
Jan Brzák - Felix C2 1.000 m 1. místo
Bohuslav Karlík C1 10.000 m 2. místo
František Brzák - Felíček K1 10.000 m 4. místo
František Brzák - Felíček K2 1.000 m 4. místo
František Dusil K2 1.000 m 4. místo
Londýn 1948
Jan Brzák - Felix C2 1.000 m 1. místo
František Čapek C1 10.000 m 1. místo
Ing. Josef Holeček C1 1.000 m 1. místo
Bohumil Kudrna C2 1.000 m 1. místo
Růžena Dusilová K1 500 m 4. místo
Oto Kroutil K2 1.000 m 5. místo
Miloslav Pech K2 1.000 m 5. místo
Helsinky 1952
Ing. Josef Holeček C1 1.000 m 1. místo
Jan Brzák - Felix C2 1.000 m 2. místo
Bohumil Kudrna C2 1.000 m 2. místo
Ing. Alfréd Jindra C1 10.000 m 3. místo
Marta Kroutilová K1 500 m 7. místo
Bohuslav Karlík C2 10.000 m 6. místo
Oldřich Lomecký C2 10.000 m 6. místo
Moskva 1980
Ing. Libor Dvořák C1 1 000 m 4. místo
Jiří Vrdlovec C2 1.000 m 6. místo
Soul 1992
Hana Pleskačová K1 500 m semifinále
Atlanta 1996
Pavel Bednář C2 500 m semifinále
Pavel Bednář C2 1.000 m semifinále

 

Nejúspěšnější závodník J. Brzák mimo jiné vyhrál: 6x vodácký maraton Budějovice-Praha, 29x mistrovství republiky, 3x mistrovství Evropy, 3x mistrovství světa, 2x olympijské hry.

 

Dr. Karel Popel zastával tyto významné mezinárodní funkce v kanoistice: člen mezinárodního olympijského výboru, předseda mezinárodní kanoistické federace, později její čestný předseda.

 

 

      

 

Naši slavní reprezentanti

Jan Brzák - Felix

Náš nejúspěšnější závodník. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.

Josef Holeček

Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952.

Bohumil Kudrna

Olympijský vítěz v kategorii C2 z olympijských her v Londýně 1948.

Marta Pavlisová - Kohoutová

Mistryně Světa a Evropy na K-1 i K-2.

 

    

Klubový řád   |   GDPR   |   Kontakt   |   Aplikace