Je nutno konstatovat, že družstvo turistiky v posledních letech postupně omezuje svoji činnost. Stávající členové stárnou, chybí mládež a v KVS není osoba, která by činnost družstva aktivizovala. V roce 2010 se všechny akce vodní turistiky konaly individuálně. Tradičně jsme byli v květnu v Rakousku na cyklistickém výletu a v zimní sezoně jsme zorganizovali sobotní výlety do českých hor na běžky. V programu činnosti na rok 2011 jsou vypsány akce podle termínové listiny vodní turistiky. Podrobný kalendář organizovaných akcí vodní turistiky je k dispozici v klubovně, v časopise Hydro.

Jiří Císler, družstvo vodní turistiky