Dopisy KVS Praha

Sezónní zprávy z KVS Praha.

Zpráva výboru klubu

Ahoj všem členům KVS Praha,
v úvodu bychom vám rádi popřáli hezké Vánoce a šťastný vstup do Nového roku. A tradičně chceme poděkovat všem členům KVS za to, že mají svůj klub rádi, že o něj pečují a společně ho udržují v dobrém stavu.

Chtěli bychom před koncem roku 2014 udělat malou rekapitulaci, protože letos se stalo skutečně mnoho zásadních událostí, které si s vámi chceme připomenout. To je také důvod k tomu, proč „nový“ výbor KVS neposílá dopis jarní, ale již teď, kdy zejména v období po Vánocích má většina z nás mnohem víc času například k přečtení následujících řádků.

Nejdříve dovolte malé vysvětlení, jak vznikl výbor KVS v novém složení. Po povodních začátkem června 2013 bylo třeba rychle a s maximálním možným nasazením obnovit činnost loděnice. Jde o poměrně náročné zadání, které sebou nese mnoho úředních jednání zejména k získání finančních prostředků, k opětovnému pojištění apod.

Ještě než povodně opadly, úkoly spojené s popovodňovou revitalizací byly svěřeny „povodňové komisi“. Její zvolení mělo jasný cíl -urychleně napravovat zkázu vodního živlu. Povodňová komise se okamžitě ujala všech potřebných kroků k záchraně loděnice a dosáhla viditelného a úspěšného výsledku. Klub byl zrekonstruován, a ve srovnání s jinými loděnicemi navíc rychle, kvalitně a vkusně.

Pro tento hmatatelný a zásadní úspěch dostala komise k řešení další neméně významné úkoly. To vedlo stávající výbor KVS k jednoznačnému odhlasování nového složení výboru, který je sestaven, jak již bylo zmíněno na základech povodňové komise. Tento výbor má za úkol spravovat loděnici KVS, která není samostatným právním subjektem, ale je sdružen do jednoty SK Praha 4.

Rádi bychom Vám představili hlavní úspěchy „nového“ výboru KVS:

 • uvedení loděnice do provozu po povodních v červnu 2013
 • další vylepšení na sebe nenechávalo čekat a tak se postupně dařilo rekonstruovat šatny, kácet a prořezávat stromy, měnit a rekonstruovat plata, vystavět nový altán, zajistit tekoucí pitnou vodu apod; naše loděnice dnes patří bezesporu k těm nejkrásnějším v ČR
 • úspěšné proběhly oslavy devadesátého výročí loděnice - těch kterého se zúčastnily stovky současných i minulých členů KVS a mnoho celebrit
 • podařilo se zorganizovat a navíc skvěle medializovat dva závody
 • do zdárného konce byla dotažena jednání ke smlouvě o pronájmu pozemku; tento zdánlivě neviditelný krok znamená, že po dlouhých letech jsme na pozemku, který je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, legálně
 • byla uzavřena ještě výhodnější pojistka loděnice, která nám byla po povodních vypovězena

Chceme se samozřejmě zaměřit s ještě větším úsilím na hlavní činnost - tu sportovní. Celkově se KVS propadla v posledních letech výkonnostně i v počtu závodníků, a to i přesto, že KVS Praha je historicky jedním z nejúspěšnějších kanoistických oddílů v České republice, což podtrhují i současné výsledky našich reprezentantů. V posledním čtvrtletí letošního roku jsme se za pomoci trenérů na tuto sportovní stránku zaměřili a jsme přesvědčeni, že se začíná dařit. Zároveň se nám podařilo zatraktivnit prezentaci činnosti mládeže na několika náborových akcích.

Co bychom chtěli zlepšit? Kromě navrácení se na výsluní kanoistického sportu zejména určité klubové vnímání. Naším přáním i cílem je to, aby členové KVS pochopili exkluzivnost a jedinečnost místa včetně vybavení. Není samozřejmostí, že všude je kvalitní vybavení a čisté upravované prostředí jako v naší loděnici. Nic není zadarmo a bez práce, a největší naší odměnou bude, když si to všichni členové dostatečně uvědomí a budou se tady chovat jako „doma“.

Chceme, aby zejména mládežnické kategorie komunikovaly prostřednictvím nově vytvořené sociální sítě FB a aby i webové stránky pro novou sezónu byly aktuální a moderní. Potřebujeme se postupnými kroky dostat k finanční samostatnosti a nebýt závislí na grantech, které nemohou být všespasitelné a lze předpokládat jejich útlum.

Výbor KVS se rozhodl snížit na minimum počet členů, kteří neplatí klubové příspěvky. V minulosti to byli čestní členové, trenéři, členové výboru, sponzoři a mnozí další. Od roku 2015 budou platit příspěvky bez výjimky všichni členové výboru, a také někteří Čestní členové. Počet těch, kteří neplatí příspěvky, se bude pohybovat v řádech jednotek.

Na závěr chceme poděkovat všem členům dosavadního výboru, kteří nám doposud významně pomáhají. Dík patří hlavně Pedrovi, bez jehož pomoci bychom se neobešli. Rádi bychom připomněli, že Pedro byl letos odměněn Českým olympijským výborem za dlouholetou trenérskou činnost spolu s dalším trenérskými hvězdami a uveden do trenérské síně slávy.

Za výbor KVS Martin Dvořák

Členové výboru KVS

Martin Kolanda, Petr Klíma, Petr Miklík, Tomáš Dostál (Bosambo), Jaroslav Durdis, Martin Dvořák, Lenka Součková, Pavel Mráz

Zpráva o sportovních výsledcích – kanoistika, sezóna 2014

Pro závodníky KVS Praha nepatřila letošní sezóna mezi ty nejúspěšnější. Závodní družstvo KVS se zúžilo kvůli odchodu těch, kteří přecházejí do sportovních středisek. I přesto jsme zaznamenali několik mistrovských titulů a úspěchů ze světových a evropských akcí. Naopak družstvo přípravky (benjamínci - dorostenci) se rozrostlo a nyní pracujeme se 40 šikovnými a tentovanými dětmi. S. K. PRAHA 4,

KLUB VODNÍCH SPORTŮ PRAHA,
Modřanská 53/1151, 147 00 Praha 4, Podolí
telefon: +420 / 244 463 768
internet: http://www.kvspraha.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doufáme a věříme, že tyto děti jsou budoucností rychlostní kanoistiky v KVS Praha a budou stejně úspěšní, jako naši odchovanci, kterým se letos na mezinárodní scéně velice dařilo. Zmínit musíme zejména Pepu Dostála, který na Mistrovství světa zvítězil v olympijských disciplínách na K1 a K4 na distanci 1000m a deblkánoi Filip Dvořák – Jaroslav Radoň, medailisty z Mistrovství Evropy.

Nejdůležitější výsledky družstva rychlostní kanoistiky KVS Praha v sezóně 2014:

 1. 8. místo v celostátní soutěži Mistrovství ČR družstev
 2. 9. místo v celostátní soutěži Mistrovství ČR družstev mládeže
 3. Kryštof Hájek - 1. místo v Českém poháru kategorie kanoe - junioři
 4. Klára Voženílková - 2. místo v Českém poháru kategorie kajak – juniorky
 5. Kryštof Hájek – 3. místo na Olympijských hrách mládeže Nanjing v kategorii C1
 6. L. Hájek – T. Janda.– R. Miškovský.– L. Koranda– 3. místo SP Račice – C4 1000m
 7. Kryštof Hájek – 4. místo MS juniorů (Szeged) v disciplíně C1 1000m
 8. Kryštof Hájek – Karel Palma – 4. místo ME juniorů (Francie) v disciplíně C2 500m
 9. Lukáš Hájek – Tomáš Janda – 5. místo MS do 23 let (Szeged) v disciplíně C2 1000m
 10. Lenka Součková – Jana Ježová– 4. místo ME (Brandenburg) v disciplíně C2 500m
 11. …a mnoho dalších individuálních titulů na Mistrovství ČR

Lenka Součková

Zpráva o sportovních výsledcích - dračí lodě

Dračí lodě si jako sportovní odvětví upevnilo v KVS své místo. V loděnici se na vodě i na suchu připravují již 3 posádky a v naší nejvyšší sportovní soutěži - Českém poháru dračích lodí - budou startovat pod hlavičkou KVS. Jsou to veteránské posádky žen a mužů Velký Holky a KVAS Oldies a v kategorii Premier mužský a mixový tým Pražský výběr. Všechny týmy bojují ve svých kategoriích o medailové příčky, a to i na mezinárodní scéně, o čemž v sezóně 2014 svědčí tituly mistrů Evropy pro kvasácké dračice a draky. Další dračí sezóna 2015 bude z pohledu KVS opět velmi atraktivní - naše týmy se připravují na 12. ročník ČP, kde budou usilovat o nominaci na mistrovství světa klubových posádek, které se v září bude konat v Račicích. Zároveň se na jaře chystáme kvasácký dračí tým posílit o dětské posádky. Zároveň společně s kanoistickým družstvem připravujeme tradiční závod na úvod vodácké sezóny - již 33. ročník memoriálu Dr. Karla Popela.

Petr Klíma

Členské příspěvky

Od 1. ledna 2015 dochází k úpravě členských příspěvků, která vyjadřuje pouze inflační navýšení. Zároveň bychom se rádi postupně dostali ke sjednocení výše příspěvků u všech členů. I to je důvod, proč se mládeži příspěvky nezvyšují. Naše členské příspěvky jsou jedny z nejnižších v Praze, a to nejenom v kanoistice. Prostory loděnice nabízejí svým členům rozmanité vyžití a krásné prostory v centru Prahy. Pro většinu z členů je roční příspěvek velmi malým zatížením ročního rozpočtu. Provoz loděnice je kryt z těchto příspěvků jen z malé části a je dotován z jiných zdrojů. Proto nechceme, aby se opakovala situace s potupným domáháním se členských příspěvků až do konce roku. Prosíme, své příspěvky hraďte pouze bankovním převodem na účet u ČSOB, číslo účtu 4126372 / 0300 a pouze do konce I. čtvrtletí roku 2015. Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel z vašeho rodného čísla. To uvádí pouze vaše datum narození a nám pomůže i k dalším statistickým úkonům. Částku si, prosíme, vypočítejte z následující tabulky. Věříme, že většina členů nebude mít s platbou tohoto ročního poplatku žádný větší problém.

členský roční příspěvek 2 500,- Kč
roční příspěvek důchodců a matek na mateřské 1 500,- Kč
roční příspěvek mládeže (hradí se 1 500,- na ½ roku) 3 000, -Kč
známky ČSK a SK Praha 4 150,- Kč
pronájem krakorce 300,- Kč
pronájem šatní skříňky 300,- / 150,- Kč
neodpracovaná hodina brigády (povinnost 10 hodin / rok) 50,- Kč
roční poplatek za používání sauny 1000,- Kč

Pro názornost uvádíme i grafické znázornění vývoje členských příspěvků, jejichž výše se od roku 2010 nezvyšovala, ačkoli do té doby pravidelně rostla. Z grafu také vyplývá, že mládeži se členské příspěvky nijak nezvyšují.

Graf vývoje cen příspěvků

Zamyšlení Jardy Durdise, člena Výboru KVS

Na konci roku se nabízí příležitost zhodnotit právě uplynulou sezonu, ale není na škodu se podívat i hlouběji do minulosti. Koneckonců, letos jsme oslavili 90. let od založení Klubu Vodních Sportů, a za tu dobu uběhlo ve Vltavě již hodně vody. Ti z Vás, kteří chodili do KVS už před rokem 1989, si jistě dobře pamatují, jaké obtíže, které se mnohým dnes již zdají nepochopitelné, bylo potřeba překonávat. Materiální vybavení se shánělo všelijak, lodě se stavěly, pádla opravovala, dresy a šusťáky se šily doma. O to více však bylo společných akcí, autobusových zájezdů, zimních víkendů na horách a mnoho dalšího…

V dnešní době je základem si všechno koupit a sportovní a volnočasové aktivity se stávají více a více individuální. Je to trend, proti kterému nelze bojovat, ale kterému je potřeba částečně přizpůsobit chod i pojetí Klubu. Vítáme v našich řadách každého sportovce, který má zájem provozovat některý ze sportů blízkých vodě. Samozřejmě chceme i nadále držet vysokou laťku úspěchů rychlostní kanoistiky a tento olympijský sport bude vždy hlavní a plně podporovaná činnost, ať už u mládeže, nebo dospělých; současně však chceme dát prostor i ostatním - minoritním – aktivitám kolem řeky. Ať už to bude kanoistika na amatérské úrovni, jízda v posádce dračích lodí, vodní turistika anebo stále populárnější Paddleboarding. Pro některé z Vás bude překvapení, že máme mezi sebou i rybáře, kteří chodí do klubu pouze navečer a v noci. Zatímco Vy spíte, oni mají nejenom nahozeno, ale zároveň i hlídají Klub před nezvanými návštěvníky. Zázemí KVS je natolik atraktivní, tak proč jej nevyužít i pro aktivity, které se netýkají pádlování na Vltavě? Cyklostezka vybízí k jízdě na In-line bruslích a na hřišti se může od rána do večera hrát fotbálek, nohejbal, či tenis. Nechceme dělat z KVS oddíl, kde by byla povinnost mít loď, a řídit se heslem „kdo nejezdí na vodě, tak mezi nás nepatří“. Máme strana 6 ze strany 6 nemálo členů, kteří využívají ponejvíce posilovnu a saunu, a i pro ně je důležité, aby v Klubu vše fungovalo jaksepatří.

Důležité klubové akce pro rok 2015:

Jarní brigády (od 9,00 hodin) 3. 4. a 12. 4. 2015
Memoriál JUDr. Karla Popela od 10,00 hod., navazují tradiční závody dračích lodí a paddle boardů od 14,00 11. 4. 2015
Praha Open International 23. 9. 2015
Podzimní brigády (od 9,00 hodin) listopad 2015
Brigády lze odpracovat i v individuálním termínu podle dispozic správce loděnice.

Otevírací doba loděnice:

Pondělí 8:30 - 19:00
Úterý 8:30 - 19:00
Středa 8:30 - 21:00
Čtvrtek 8:30 - 19:00
Pátek 8:30 - 19:00
Sobota 8:30 - 19:00
Neděle 8:30 - 18:00
(v zimní sezóně do 17:00)

Těšíme se na setkání v klubu!
Výbor oddílu KVS Praha

PF KVS Praha a vánoční dopis KVS Praha pro rok 2015 ke stažení ve formátu pdf

Instagram

 • Jan Brzák - Felix

  Náš nejúspěšnější závodník. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
 • Josef Holeček

  Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952.
 • Bohumil Kudrna

  Olympijský vítěz v kategorii C2 z olympijských her v Londýně 1948.
 • Marta Pavlisová - Kohoutová

  Mistryně Světa a Evropy na K-1 i K-2 Číst dál...
 • 1