Dopisy KVS Praha

Sezónní zprávy z KVS Praha.

Zpráva předsedy oddílu

Ahoj všichni Kvasáci a příznivci klubu! Ahoj všichni, kterým něco říká "KVS". Rok 2014 je velice významným rokem nejen pro všechny členy KVS, ale i pro celý ČSK, a to vzhledem k tomu, že KVS slaví letos neuvěřitelných "90" let od svého založení v roce 1924. Oslavy jsou naplánovány na čtvrtek dne 22. 5. 2014 v odpoledních hodinách. Věřím, že se organizátorům podaří tento velký a slavný den zajistit tak, jak si to KVS při svých devadesátinách zaslouží.

V další části mého příspěvku v jarním dopise chci poděkovat všem, kteří se zapojili do odstraňování škod napáchaných velkou vodou. Škody to byly obrovské a podařilo se je odstranit jen díky neúnavné práci Vás všech. Nechci nikoho jmenovat, kdo se podílel nejvíc, ale všichni jste se přičinili o to, že KVS máme opět takový, jaký jej chceme mít! Podrobnější informace se dočtete v další části jarního dopisu od dalších členů výboru.

Nyní mi dovolte, abych přikročil k té mojí nejtěžší zprávě, kterou Vám musím po 42 letech svého předsednictví, oznámit. Rozhodl jsem se, že po oslavách 90 let KVS, ve své funkci předsedy KVS skončím. Během svého předsednictví jsem se vždy snažil, aby výbor oddílu pracoval ve prospěch celého KVS tak, jak bylo potřeba. Během mého předsednictví se ve výboru vystřídala celá řada členů, kteří vykonali velký kus práce, aby KVS byl takový, jaký je. Za celoživotní práci v KVS mi byl při příležitosti mých 85 narozenin udělen titul "Doživotní čestný předseda KVS". Svůj život si bez členství v KVS nedovedu představit! KVS byl po celou tu dobu mým druhým domovem. Nechci celou tu dobu mého působení v KVS zveličovat, řídím se heslem: "nikdo není nenahraditelný".

Závěrem mého příspěvku do jarního dopisu Vám všem chci touto cestou poděkovat za Vaši práci pro celý KVS. Výboru pak přeji, aby při výběru mého nástupce vybírali zodpovědně a pokračovali v udržení tradice, že KVS je stále tím klubem, jak ho známe již od roku 1924, kdy byl založen.

S vodáckým "AHOJ", Karel Dvořák, předseda klubu

Zpráva manažerského týmu

Dosažené nejdůležitější sportovní výsledky družstva rychlostní kanoistiky KVS Praha v roce 2013:

 1. 4. místo v celostátní soutěži Mistrovství ČR družstev.
 2. 3. místo v celostátní soutěži Mistrovství ČR družstev mládeže
 3. 4. místo v Českém poháru klubových družstev
 4. 3. místo v Českém poháru klubových družstev mládeže
 5. Lukáš Hájek byl vyhodnocen jako nejúspěšnější sportovec ČR v kategorii kanoe - junioři
 6. Kristýna Housková byla vyhodnocena jako nejúspěšnější sportovec ČR v kategorii kajak - dorost
 7. Lukáš Hájek a Šimon Hájek - 3. místo na Mistrovství světa juniorů (Dánsko) v kategorii C 2, maratón.
 8. Kryštof Hájek a Lukáš Hájek - 3. místo na Mistrovství Evropy juniorů (Poznaň) v kategorii C2
 9. Lukáš Hájek a Kryštof Hájek - 4. místo na Mistrovství světa juniorů C2 (Kanada) v kategorii C2, rychlost
 10. Desítky medailí a individuálních mistrovských titulů z Mistrovství ČR v kategorii kanoistika, rychlost a v kategorii kanoistika, maratón
 11. Za národní družstvo ČR juniorů startovalo během roku z KVS 11 závodníků
 12. Oddíl uspořádal dva celostátní závody mládeže, "Memoriál JUDr. K. Popela" a "Praha Open" za účasti reprezentačního družstva ČR a medailistů z OH v Londýně. Náš oddíl vychovává mladé závodníky, kteří v dospělých kategoriích startují za střediska vrcholového sportu a jsou členy národního družstva ČR. Z těchto odchovanců jsou neúspěšnější Josef Dostál, Jan Štěrba, Filip Dvořák, Jana Ježová a Tomáš Janda.

Martin Kolanda za manažérský tým

Tělocvična, posilovna a pádlovací bazén

Posilovna, tělocvična a pádlovací bazén byly po zatopení přebudovány a nyní jsou opětovně intenzivně využívány nejenom závodním družstvem rychlostní kanoistiky a posádkami dračích lodí, ale i ostatními členy klubu.

Jaroslav Durdis, vedení tělocvičny, posilovny a bazénu

Zpráva správce sauny

Sauna byla po povodni znovu vybudována a je nyní v plném provozu.

Luděk Špacír, vedení sauny

Zpráva týmu dračích lodí Velký holky a KVAS Oldies

Dračí posádka Velkých holek KVS je stále jedinou ženskou seniorskou posádkou v Českém poháru, nejvyšší soutěži dračích lodí v ČR. Posádka má registrovaných 36 žen, z toho 21 pražských dračic. Dračí posádka KVS Oldies má registrovaných 28 mužů 50+ a 60+. Sezóna 2013 byla pro Velký holky i KVS Oldies velmi úspěšná.

Veteránská loď Velkých holek KVS obsadila v Českém poháru v celkovém pořadí ženské kategorie 4. místo ze sedmi posádek a 1. místo v seniorské kategorii. Vrcholem sezóny byla pro obě posádky účast na MS v Szegedu.

Ženy seniorky 50+ získaly 3. místo na 2000m a 3x byly čtvrté v konkurenci týmů z Kanady, USA a Austrálie. Do kategorie mix 50+ se kvalifikovalo 7 Velkých holek. Tato posádka byla 2x pátá a 2x šestá.

Velmi úspěšná byla posádka mix 60+, kde spolu s muži převážně z KVS Oldies na 2000m vybojovala bronz. Mužská posádka 60+ vybojovala další bronzovou medaili v kategorii 60+ na 2000m. Dalším vrcholem byla účast na ME klubových posádek v Hamburku.

Velké holky KVS získaly dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili v kategorii Senior women 40+. Posádka mužů 60+ v Hamburku neměla ve své kategorii 60+ soupeře (mohlo by se říci, že ve všech svých kategoriích zvítězila!). Šest našich mužů 50+ a několik našich žen 50+ byli členy velmi úspěšné posádky Kojetína. Získali 5x zlatou a jednu stříbrnou medaili.

Vrcholem v letošním roce bude nominace do národních reprezentačních posádek na ME v Račicích. Chtěli bychom také úspěšně reprezentovat KVS Praha na MS klubových posádek v září v italské Raveně. Děkujeme všem dračicím a drakům za jejich tréninkové úsilí. Těšíme se na tréninkové chvíle v dračí partě v krásném prostředí našeho klubu.

Olga Křivská za Velký holky a Jiří Císler za KVS Oldies

Zpráva výboru klubu

Na výborové schůzi dne 17. 2. 2014 projednal výboru klubu plán hospodaření pro rok 2014. Výbor odsouhlasil, že se členské platby pro rok 2014 nebudou zvyšovat:

členský roční příspěvek 2 200,- Kč
půlroční příspěvek mládeže 1 500,- Kč
známky ČSK a SK Praha 4 150,- Kč
pronájem krakorce 300,- Kč
pronájem skříňky 250,- Kč
pronájem skříňky v loděnici B 100,- Kč
pronájem VIP skříňky 300,- Kč
roční příspěvek důchodců a matek na mateřské 1 000,- Kč
členové dračí posádky 1 200,- Kč
používání klubových lodí nečleny závodního družstva 500,- Kč
neodpracovaná hodina brigády (povinnost 10 hodin / rok) 50,- Kč
roční poplatek za používání sauny 800,- Kč
zápisné nových členů 200,- Kč

V letošním roce rozesíláme "Jarní dopis" e-mailem a na koho nemáme e-mailovou adresu, poštou. Ti, kteří docházejí do klubu pravidelně, si ho vyzvednou v klubovně. V příloze dopisu máte rozpis Vaší platby. Příspěvky plaťte převodem na účet u ČSOB, číslo účtu 412 63 72 / 0300. Váš variabilní symbol je uveden na rozpisu platby, začíná číslem 140 a k tomu je přidáno Vaše členské číslo.

Seznam členů KVS Praha s variabilním symbolem ke stažení ve formátu pdf

Za neodpracované hodiny v roce 2014 je vyúčtováno Kč 50 za hodinu. Termín pro úhradu plateb je do středy dne 30. 4. 2014. Pozor, v případě nedodržení termínu platby bude účtován poplatek Kč 500,--. Žáci a dorostenci uhradí částku za druhé pololetí nejpozději do pondělí dne 15. 9. 2014.

Členové, kteří nezaplatí příspěvek v uvedených termínech, mají do doby úhrady zakázaný přístup do prostor areálu loděnice!

Výbor klubu žádá všechny členy klubu, aby i v letošním roce:

 • sdělili klubu svoji emailovou adresu
 • udržovali ve vnitřních prostorách a na pozemcích klubu pořádek, pečovali o inventář v šatnách (neničili skříňky a věšáky!), neodhazovali volně odpadky a snažili se o udržování čistého a kulturního prostředí
 • plasty a plastové lahve prázdné a sešlápnuté vhazovali do žlutého kontejneru na plasty u tělocvičny
 • v prostorách celého areálu klubu dodržovali zákaz kouření
 • majitelé označili své soukromé lodě na krakorcích svým jménem
 • žádáme i důchodce, aby se podle svých možností zúčastnili brigád v areálu klubu

Důležité klubové akce pro rok 2014:

jarní úprava a úklid areálu klubu od 9,00 hodin 22. 03. 2014
Memoriál JUDr. Karla Popela od 10,00 hodin 29. 03. 2014
navazují tradiční závody dračích lodí od 14,00 hodin 29. 03. 2014
jarní úprava a úklid areálu klubu od 9,00 hodin 30. 03. 2014
jarní úprava a úklid areálu klubu od 9,00 hodin 05. 04. 2014
jarní úprava a úklid areálu klubu od 9,00 hodin 12. 04. 2014
oslavy 90. výročí založení KVS Praha 22. 05. 2014
Praha Open International 24. 09. 2014
podzimní brigáda od 9,00 hodin 08. 11. 2014
podzimní brigáda od 9,00 hodin 22. 11. 2014
podzimní brigáda od 9,00 hodin 29. 11. 2014
Mikulášská 29. 11. 2014

Brigády lze odpracovat i v individuálním termínu podle disposic správce loděnice.

Provozní hodiny klubu vodních sportů KVS

Otevírací doba je stejně jako v loňském roce:

Pondělí 8:30 - 19:00
Úterý 8:30 - 19:00
Středa 8:30 - 21:00
Čtvrtek 8:30 - 19:00
Pátek 8:30 - 19:00
Sobota 8:30 - 19:00
Neděle 8:30 - 18:00
(v zimě do 17:00)

Těšíme se na setkání v klubu !
Výbor oddílu KVS Praha

Jarní dopis KVS Praha roku 2014 ke stažení ve formátu doc

Instagram

 • Jan Brzák - Felix

  Náš nejúspěšnější závodník. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
 • Josef Holeček

  Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952.
 • Bohumil Kudrna

  Olympijský vítěz v kategorii C2 z olympijských her v Londýně 1948.
 • Marta Pavlisová - Kohoutová

  Mistryně Světa a Evropy na K-1 i K-2 Číst dál...
 • 1