Na Vltavě mezi železničním a Palackým mostem se konala ve dnech 24. a 27. 4. 2014 Mezinárodní výstava - Lodě na vodě, kterou pořádala Asociace lodního průmyslu pod vedením ředitele výstavy Ing. Vladimíra Tomana, našeho dlouholetého člena našeho klubu KVS Praha.

Během čtyř dnů se proměnilo centrum Prahy v jednu velkou marinu s velikým počtem lodí všech typů. Některé z nich normálně v Praze neuvidíte, většinou jezdí po moři a velkých jezerech.Náš oddíl výstavy využil k propagaci rychlostní kanoistiky a zejména k Informacím o KVS Praha.

Hlavní náplní našeho perfektně připraveného informačního stánku byl nábor mládeže k aktivní činnosti v našem klubu. Výbor klubu děkuje Petru Kučerovi za mimořádně kvalitní profesionální práci jak v přípravě, vybavení i v průběhu akce. Petrovi pomáhal syn Filip a celá trenérská rada klubu. Během výstavy měli návštěvníci možnost se seznámit se závodními loděmi, pádly, posilovacími aparáty, vlajkou klubu, s dresy, s ukázkami jízdy na vodě, které předváděli závodníci a s televizními záznamy špičkových závodů. Žádáme všechny členy klubu, aby pomohli s propagací klubu a s náborem mládeže. Zároveň předvádíme několik fotografii našeho stánku na výstavě.

KVS Praha Pedro Dvořák