V PRŮBĚHU ČERVENCE A SRPNA

BUDE SAUNA OTEVŘENA

KAŽDOU STŘEDU OD 18.00

 

VÝJIMKU TVOŘÍ DNY S TEPLOTOU NAD 30°c

A TAKÉ ÚČAST NIŽŠÍ NEŽ ČTYŘI SAUNAŘI