České Budějovice - Praha

Jeden z nejlepších sportovních kronikářů, Petr Malina, který má některá díla uložená v Archivu hl. města Prahy, mne požádal, abych připomněl současné generaci rychlostních kanoistů, jaký byl tento závod v historii.

Všichni dobří závodníci se pilně připravovali a několikrát si trasu projeli. Na trati bylo mnoho vorových propustí, říkali jsme jim šlajsny, některé z nich velmi obtížné, dokonce někdy jsme je proplavávali.

Samotný závod býval velmi slavnostně zahájen za účasti „ bafuňářů vysoké úrovně. Ve všech kategoriích startovalo vždy několik set borců, někteří mistři světa a olympionici. Trať byla dlouhá 198,5 km a cíl byl nejčastěji v Braníku. Jezdilo se většinou na čtyři etapy, celkem 2 dny s přestávkou na nocleh a léčení ran, zejména desítek puchýřů. V cíli očekávalo závodníky velké množství diváků a reportérů z televize a tisku.

Závod byl velmi oblíbený a dokonce Československý armádní film natočil z celého závodu reportáž. Nejpopulárnějším závodníkem byl Honza Brzák – Felix, který si po dlouhá léta udržoval pověst nejlepšího kanoisty světa. První závod se jel v roce 1922 a měl různá přerušení do 1959, kdy byla dokončena vltavská kaskáda.V posledních letech byl závod obnoven a všichni si přejeme, aby byl tak populární jako dříve.